CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE

Welke gegevens hebben wij nodig?

 • Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer

 • Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum

 • Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer

 • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand)

 • Hebben u en uw partner een notarieel samenlevingscontract?

 • Zijn u en uw partner een geregistreerd partnerschap aangegaan?

 • Jaaropgaven loondienst en uitkeringen

 • Kopie van voorlopige teruggaaf of aanslag over het aangiftejaar

 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden

 • WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning

 • Indien niet gehuwd, maar wel samenwonend: beiden eigenaar van de eigen woning?

 • Jaaropgave van de hypotheek (rente en schuld saldo per 31 december)

 • Indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting: notarisafrekening, taxatienota, nota bemiddeling, nota makelaar, overige nota’s mbt de hypotheek

 • Bij verkoop woning: afrekening notaris

 • Bij afkoop levensverzekering: jaaropgave of overzicht van de afkoop

 • Opgave levensverzekeringen

 • Overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente

 • Opgave bank- en spaartegoeden, per 1 januari

 • Opgave aandelen en obligaties, per 1 januari

 • Opgave overige onroerende zaken (WOZ- waarde niet eigen woning)

 • Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning)

 • Opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen

 • Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en eventuele bijdrage werkgever

 • Opgave van ziektekosten die niet vergoed werden en/of studiekosten

 • Betaalde alimentatie voor kinderen of ex-partner

 • Beschikking Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden Budget

 • Alle overige gegevens die van toepassing kunnen zijn

TELEFOON

 06- 53 690 171

E- MAIL

mail@adfisc.com

WERKDAGEN

Ma t/m Vr 9:00 – 17:00 uur

INFORMATIE AANVRAGEN

Heeft u hulp nodig bij de belastingaangifte en/of boekhouding? Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.